Podpora a servis

V oblasti IT poskytujeme tyto služby:

* kompletní služby v oblasti správy Vašeho hardware, software a počítačové sítě
* tvorba internetových prezentací (WWW)
* správa počítačových sítí
* instalace software / hardware
* návrh a realizace sítí
* konzultace a školení v oblasti hardware a software
* upgrade (modernizace) hardware a software
* zálohování, archivace a zabezpečení dat
* antivirová ochrana / zabezpečení PC
* dodávku spotřebního materiálu
* audit software / hardware (pasportizace)
* elektronicé podpisy - certifikáty
* web hosting a SEO optimalizace
* vzdálená správa
* legalizace software

V oblasti účetnictví poskytujeme tyto služby:

* Vedení účetnictví a daňové evidence
* zpracování mzdové agendy a personalistiky pro malé a střední firmy
* Sestavíme pro vás přiznání k dani z příjmů FO a PO
* přiznání k dani z přidané hodnoty,
* dani silniční,
* z nemovitostí.
* Poskytujeme daňový servis.
* Individuální přístup je pro nás samozřejmostí - každému

Klientovi přizpůsobíme služby dle jeho potřeb a požadavků.